Vakthold

Vi har kunder som har behov for faglig og operasjonell støtte/bistand vedrørende sikkerhetsrelatert arbeid.

Vi kan bistå med innleid sikkerhetssjef, sikkerhetskonsulent og sikkerhetsmedarbeider.

Trykk enter for ske