Etterforskning/utredning

Etterforskning av eventuelle straffbare forhold internt i bedriften.

Internt tyveri og underslag er dessverre hendelser våre kunder tidvis erfarer. Vi utreder disse hendelsene, og sikrer kundens krav, samtidig som vi ivaretar alle impliserte parter på best mulig måte.

Trykk enter for ske