Sikkerhetstjenester og produkter

Sikkerhetsabonnement

På bakgrunn av en risikoanalyse tilpasses sikkerhetsabonnementet din bedrift.

Abonnementet  omfatter sikkerhetstiltak, svinnforebyggende tiltak, kontrolltjenester, etterforskning, internrevisjon, deltakelse på personalmøter, samt aktuelle kurs.

Abonnementet skreddersys dine behov, og vil således kunne dekke «alt» innenfor en fast månedlig pris.

I tillegg vil du som kunde ha tilgang på en 24 timers vakt/servicetjeneste.

Vi kan også levere enkeltstående kontrolltjenester som personalkontroller, kassekontroller og kundekontroller.

Kontakt oss for mer info
brannbil
etterforskning

Etterforskning/utredning

Etterforskning av eventuelle straffbare forhold internt i bedriften.

Internt tyveri og underslag er dessverre hendelser våre kunder tidvis erfarer. Vi utreder disse hendelsene, og sikrer kundens krav, samtidig som vi ivaretar alle impliserte parter på best mulig måte.

Kontakt oss for mer info

Rådgivning

Vi har erfarne rådgivere som kan bistå etter behov og ønsker opp mot tapsforebyggende tiltak, og/eller i forhold til bedriftens HMS-system.

Vi  utreder rutiner og sikringstiltak, utarbeider rapporter og kommer med forslag til tiltak.

Kontakt oss for mer info
utsikt drone
SS_Hjemmeside_Bilde_Sikkerhetspersonell

Vakthold / Innleid sikkerhetspersonell

Vi har kunder som har behov for faglig og operasjonell støtte/bistand vedrørende sikkerhetsrelatert arbeid.

Vi kan bistå med innleid sikkerhetssjef, sikkerhetskonsulent og sikkerhetsmedarbeider.

Kontakt oss for mer info

Sikkerhetsprodukter

Vi tilbyr et bredt spekter av sikkerhetsprodukter fra fysiske sikringstiltak som gjerder og porter, og til tekniske som adgangskontroll og ITV, samt brannslukningsutstyr.

Vi samarbeider med anerkjente leverandører på installering og vedlikehold/service av alle sikkerhetsproduktene.

Kontakt oss for mer info

Ønsker du å vite mer om våre tjenester og produkter?

Trykk enter for ske