IT-Tekniske sikkerhetstjenester

Vi jobber daglig med fysisk og menneskelig sikring av kundenes verdier. Men få bedrifter tenker på om deres IT-systemer og rutiner rundt dette er sikkert nok.

Vi assisterer og hjelper til å avdekke svakheter i IT-systemer, dette være elektronisk eller rutiner eller andre årsaker…..

Trykk enter for ske