Førstehjelp og hjertestartere

Det er viktig å ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig, være seg fra små skader som krever bare plaster til større skader. Vi leverer førstehjelpstavler, øyeskyll, korrekt merking m.m.

Trykk enter for ske