Brannsikkerhet

Våre kontrollører sørger for at deres slukkere og slanger blir kontrollert årlig iht. regelverket. De sjekker korrekt merking, og tilstrekkelig tilgang til slukkemidler. Vi forhandler slukkemidler og utstyr.

Vi utformer rømningsplaner iht Norsk Standard

Trykk enter for ske