Tekniske produkter og tjenester

Varesikring alarmbøyle

Varesikring

Vi arbeider med alle tilgjengelige EAS-teknologier, dvs. AM, RF og EM. Mange av alarmbøyler kan spesialtilpasses designmessig og utstyres med tilleggsfunksjoner som reklameholdere (en plass man for eksempel kan selge til leverandører), etsing av logo, metalldeteksjon eller klatrebeskyttelse.

Kontakt oss, så hjelper vi deg å finne riktig alarmbøyle til din butikk.

Besøk Storm-Varesikring.no for mer info »

Kameraovervåkning

Vi leverer ITV-anlegg tilpasset bedriftens behov, med mulighet for tilkobling til flere enheter. Våre systemer er enkle og brukervennlige med avanserte funksjoner.

Kontakt oss for mer info
kamera

Adgangskontrollsystemer

Vi prosjekterer, leverer adgangskontroll og utfører service på disse.

Kontakt oss for mer info

Førstehjelp og hjertestartere

Det er viktig å ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig, være seg fra små skader som krever bare plaster til større skader. Vi leverer førstehjelpstavler, øyeskyll, korrekt merking m.m.

Kontakt oss for mer info
lifepackcrplussemi

Alarm

Vi leverer alarmanlegg og skreddersyr dette etter kundens ønske.

Kontakt oss for mer info

Lei en tekniker

Våre teknikere er kompetente og løsningsorienterte innen flere felt – vi brukes i dag av mange partnere/kunder, enten det er fordi de ikke har en egen teknisk avdeling eller at de trenger og få unna større prosjekter.

Ta kontakt for å se om vi kan hjelpe dere.

 

Kontakt oss for mer info
white hand presses the trigger fire extinguisher

Brannsikkerhet

Våre kontrollører sørger for at deres slukkere og slanger blir kontrollert årlig iht. regelverket. De sjekker korrekt merking, og tilstrekkelig tilgang til slukkemidler. Vi forhandler slukkemidler og utstyr.

Vi utformer rømningsplaner iht Norsk Standard

 

IT-tekniske sikkerhetstjenester

Vi jobber daglig med fysisk og menneskelig sikring av kundenes verdier. Men få bedrifter tenker på om deres IT-systemer og rutiner rundt dette er sikkert nok.

Vi assisterer og hjelper til å avdekke svakheter i IT-systemer, dette være elektronisk eller rutiner eller andre årsaker.

 

 

Kontakt oss for mer info
IT-sikkerhetstjenester

Vil du å vite mer om våre tjenester og produkter?

Trykk enter for ske