Svinn og konflikttaklingskurs

Vårt Svinn- og konflikthåndteringskurs er utviklet av våre partnere med bakgrunn fra sikkerhetssbransjen, politiet og varehandelen.

Kurset tar for seg emnene;

Eksternt svinn og internt svinn, forebyggende tiltak, «eksempelets makt», håndtering av kundetyveri og opptreden ved konflikter som berører dette, herunder aggresjonsdempende atferd.

Det vil være utstrakt bruk av rollespill under kurset.

Trykk enter for ske