Ranskurs m/praktisk ransøvelse

Ranskurset er utviklet av våre partnere og ansatte med politifaglig bakgrunn og bygger på deres erfaringer og kunnskap om emnet.

Kurset tar for seg følgende: raneren og dens modus, aggresjonsdempende adferd, observasjonsteknikk, åstedsdisiplin, sporsikring, ettervern og forebyggende arbeid, samt opptreden før, under og etter at et ran er begått.

I tillegg gjennomføres det en praktisk ransøvelse. Etter øvelsen blir det en evaluering sammen med kursholderne.

Kurset kan gjerne kombineres med Svinn- og konflikthåndteringskurset.

Trykk enter for ske