Brannkurs

Vårt brannkurs er utviklet av brannfolk med bakgrunn som både brannmester, brannbefal og røykdykkere. Kurset er en fin blanding av teori og praksis.

Kursdeltagerne får innføring i brannteori, forebyggende tiltak, og bruk av slokkemiddel.  Deltagerne vil også få en innføring i hvordan de skal håndtere en evakuering ved branntilløp, samt øvrig opptreden i forbindelse med brann.

Samtlige deltagere vil  gjennomgå en praktisk slukkeøvelse.

Trykk enter for ske