Kurs og opplæring

Ranskurs med praktisk ransøvelse

Ranskurset er utviklet av våre partnere og ansatte med politifaglig bakgrunn og bygger på deres erfaringer og kunnskap om emnet.

Kurset tar for seg følgende: raneren og dens modus, aggresjonsdempende adferd, observasjonsteknikk, åstedsdisiplin, sporsikring, ettervern og forebyggende arbeid, samt opptreden før, under og etter at et ran er begått.

I tillegg gjennomføres det en praktisk ransøvelse. Etter øvelsen blir det en evaluering sammen med kursholderne.

Kurset kan gjerne kombineres med Svinn- og konflikthåndteringskurset.

Kontakt oss for mer info
ran14
brannkurs2

Brannkurs

Vårt brannkurs er utviklet av brannfolk med bakgrunn som både brannmester, brannbefal og røykdykkere. Kurset er en fin blanding av teori og praksis.

Kursdeltagerne får innføring i brannteori, forebyggende tiltak, og bruk av slokkemiddel.  Deltagerne vil også få en innføring i hvordan de skal håndtere en evakuering ved branntilløp, samt øvrig opptreden i forbindelse med brann.

Samtlige deltagere vil  gjennomgå en praktisk slukkeøvelse.

Kontakt oss for mer info

HMS-kurs

Vi tilbyr kurs både for verneombud og for ledere. Kursene dekker lovpålagte krav.

Våre kursholdere har lang erfaring med HMS-arbeid både fra det offentlige og private.

Kontakt oss for mer info
utsikt
svinn

Svinn- og konflikttaklingskurs

Vårt Svinn- og konflikthåndteringskurs er utviklet av våre partnere med bakgrunn fra sikkerhetssbransjen, politiet og varehandelen.

Kurset tar for seg emnene;

Eksternt svinn og internt svinn, forebyggende tiltak, «eksempelets makt», håndtering av kundetyveri og opptreden ved konflikter som berører dette, herunder aggresjonsdempende atferd.

Det vil være utstrakt bruk av rollespill under kurset.

Kontakt oss for mer info

Vekterkurs – våren ’22

Storm Sikkerhet skal i samarbeid med Vekter og Alarmservice holde et nytt
vekterkurs i Krokstadelva og vi har nå åpnet for påmelding.
Begrenset antall plasser!

Kontakt oss for mer info
ranskurs2

Ønsker du økt inntjening, høyere sikkerhet og mer kompetanse i din bedrift?

Trykk enter for ske